Print This Page | Alphabetize the Words | Vocabulary Worksheets | Show Answers
Name: _________________________
Date: _________________________

final e rule

Place the words on the left in alphabetic order on the lines on the right.

kiteshakespoke
wrotewokedate
rakebathestole
drivestateshade
nameropeshare
agesalealike
separatesquarebite
insidechasesafe
choseincludeclose
holebasesmile
hereplanetrue
awhilegategrade
cagehomeawake
slidefinepage
dimewireshape
latewakebone
livealonesuppose
brakewidelife
lakeminewave
pilewisewife
ruleoutsidestone
lineshinetaste
milemadechange
blamehidechose

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________