Print This Page | Alphabetize the Words | Vocabulary Worksheets | Show Answers
Name: _________________________
Date: _________________________

final e rule

Place the words on the left in alphabetic order on the lines on the right.

drivewakestone
pagewidechose
wirechosetrue
bitesupposeplane
wisespokefine
hereshakehole
salebonerake
dateliveslide
insideshineawake
linelakesquare
separatecagegate
miledimealike
pilewrotegrade
rulebrakeoutside
lifesafebathe
statetastekite
shadeclosemade
shareblamewife
basehomesmile
aloneminewoke
wavehideshape
nameageinclude
latechasestole
ropechangeawhile

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________