Print This Page | Alphabetize the Words | Vocabulary Worksheets | Show Answers
Name: _________________________
Date: _________________________

final e rule

Place the words on the left in alphabetic order on the lines on the right.

outsidemadedime
rakewavechose
includewokechase
pilewifebase
supposechangewise
alikenametrue
cageropelife
slideherepage
holeblamespoke
wireseparatestate
livesaleline
finehomehide
widealoneshare
insidemineage
wakeawakesmile
bathegategrade
bitesquaredrive
ruleshadeplane
shapeshineawhile
tastelakelate
closechosestone
wrotebonesafe
dateshakebrake
kitemilestole

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________