Print This Page | Alphabetize the Words | Vocabulary Worksheets | Show Answers
Name: _________________________
Date: _________________________

final e rule

Place the words on the left in alphabetic order on the lines on the right.

saledrivelate
shakewokeawake
shinebasebrake
shapeinsidesafe
wiserulechose
cagespokepile
smileminetrue
planelivefine
wideslidelake
statelinebone
closewakeshade
outsidesupposehole
chosestolegrade
squarealikegate
wirekitehide
lifestonerake
separateropebathe
tastenamewife
chasedimeshare
dateincludehere
madeagechange
alonebitewrote
blamewavepage
awhilemilehome

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________