Print This Page | Alphabetize the Words | Vocabulary Worksheets | Show Answers
Name: _________________________
Date: _________________________

final e rule

Place the words on the left in alphabetic order on the lines on the right.

separatecagechose
bonepageawhile
wisestolesuppose
wavehidefine
livewidebase
changeshinemade
tastesafegrade
trueoutsidelate
datekitesale
agechosespoke
lifewokeshare
pileropeslide
gatedimebrake
minedrivewrote
shapeshakestone
insidehomehere
rakewifeclose
smilelakeplane
chasewakehole
statewireinclude
squareshadeawake
linenamemile
blamerulealike
bitealonebathe

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________