Print This Page | Alphabetize the Words | Vocabulary Worksheets | Show Answers
Name: _________________________
Date: _________________________

final e rule

Place the words on the left in alphabetic order on the lines on the right.

blameoutsideinside
tastepageclose
truewidesafe
sharechosename
awhilebitebase
wireincludehome
wisegradehole
supposechangemine
linedimesquare
stonealonerule
ageshinepile
datewokestate
herechosestole
spokewifeshake
bonerakedrive
shapewrotehide
cagealikeawake
chasebrakewave
lakeslidemile
liveplanekite
finelatemade
wakesmilerope
lifeseparatebathe
saleshadegate

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________